INTERNETOWY KURS ANATOMII I FIZJLOGII CZŁOWIEKA

Interesujesz się zdrowiem i funkcjonowaniem ludzkiego organizmu? A więc zainteresuje Cię kurs online anatomii i fizjologii!

Jesteś tutaj: Główna> Kursy online> Kurs anatomii i fizjologii online

Anatomia i fizjologia człowieka - kurs przez internet Spis treści
Kurs anatomii i fizjologii online - informacje ogólne
Jak wygląda nauka w kursie anatomii i fizjologii online
Anatomia i fizjologia - kurs przez internet - program ogólny
Anatomia i fizjologia - kurs online - program szczegółowy
Cena i zapisy na internetowy kurs anatomii i fizjologii
Dane do wpłat
Podobne kursy
Darmowe pliki do pobrania

INTERNETOWY KURS ANATOMII I FIZJLOGII - wstęp

Na internetowym kursie anatomii i fizjoologii człowieka zapoznasz się z funkcjonowaniem i budową wielu narządów i układów narządów. Działanie Twojego organizmu nie będzie już dla Ciebie tajemnicą! Wykłady są opisane w prosty i przystępny sposób.
Do góry

JAK WYGLĄDA NAUKA W KURSIE ANATOMII I FIZJLOGII ONLINE

Dostęp do szkoleń uzyskujesz po rejestracji, po której możesz się logować podobnie, jak na swojego maila.
Korzystanie z kursów online jest intuicyjne - platforma zdalnego nauczania wygląda, jak zwykła strona internetowa, a aktywności, jak linki. Wchodzisz do nich klikając w nie.

W internetowym szkoleniu anatomii i fizjologii znajdziesz takie aktywności, jak lekcje, zadania, blogi, ciekawe linki, filmy, prezentacje, pliki pdf do pobrania i inne aktywności. Dzięki temu nauka w tym kursie jest interesująca.
Do góry

ANATOMIA I FIZJLOGIA KURS ONLINE – PROGRAM OGÓLNY

Anatomia i fizjologia - kurs online 1. Wprowadzanie do układu krążenia
2. Naczynia krwionośne i serce
3. Wprowadzanie do układu pokarmowego
4. Trawienie, absorpcja, eliminacja, ochrona
5. Układ oddechowy - wstęp
6. Narządy układu oddechowego
7. Układ kostny człowieka - wstęp
8. kości i stawy
9. Układ rozrodczy człowieka
10. Zmysł wzroku
11. Zmysł słuchu, węchu, smaku i równowagi
12. Układ nerwowy człowieka
13. Transmisja impulsów nerwowych
14. Tkanka mięśniowa
15. Mechanizm działania i kontrola pracy mięśni

A w dodatkowych aktywnościach także inne tematy z zakresu anatomii i fizjologii, jak gospodarka hormonalna, powłoki ciała, osie ciała i wiele innych.

Do góry

ANATOMIA I FIZJLOGIA KURS ONLINE – PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KURSU INTERNETOWEGO ANATOMIA I FIZJOLOGIA - kliknij, by rozwinąć/zwinąć

 

WPROWADZENIE DO UKŁADU KRĄŻENIA

W tej lekcji zapoznasz się ze wstępem do układu krążenia. Jego główną funkcją jest transport krwi. Poznasz tu m.in takie zagadnienia, jak:
 • skład układu krążenia,
 • obieg krwi,
 • funkcje układu krążenia,
 • elementy komórkowe krwi,
 • transport krwi,
 • reakcja na krwotoki,
 • kontrola temperatury ciała.

 • NACZYNIA KRWIONOŚNE I SERCE

  Po ukończeniu tej lekcji będziesz mógł:
 • wymienić listę typów naczyń krwionośnych w ludzkim ciele,
 • przedstawić zarys funkcji tych naczyń,
 • opisać strukturę żył, tętnic i naczyń włosowatych,
 • rozpoznać pewne zjawiska zachodzące w układzie naczyniowym,
 • zidentyfikować umiejscowienie różnych naczyń krwionośnych,
 • wskazać komory serca,
 • opisać budowę i funkcjonowanie serca,
 • określić budowę zastawek i strun ścięgnistych serca,
 • scharakteryzować, w jaki sposób układ nerwowy kontroluje serce,
 • opisać system naczyń wieńcowych serca,
 • nakreślić budowę i funkcjonowanie osierdzia,
 • opisać szkielet włóknisty serca,
 • scharakteryzować siły, które powodują, że krew płynie w naczyniach krwionośnych.

 • WPROWADZENIE DO ANATOMII I FIZJOLOGII UKŁADU POKARMOWEGO

  Po skompletowaniu tego modułu będziesz mógł:
 • Opisać ludzki system pokarmowy,
 • Wyjaśnić, jak energia jest otrzymywana z pożywienia,
 • Wylistować fazy trawienia,
 • Wymienić trzy główne typy jedzenia,
 • Opisać witaminy,
 • Wyjaśnić każdą fazę procesu połykania,
 • Opisać strukturę i funkcje żołądka.

 • TRAWIENIE, ABSORPCJA, ELIMINACJA I OCHRONA

  Po skompletowaniu tego modułu będziesz mógł:
 • Krótko opisać, ja pożywienie jest trawione,
 • Wyjaśnić, jak składniki odżywcze są absorbowane,
 • objaśnić, jak produkty przemiany materii są usuwane poza ludzki organizm,
 • opisać proces trawienia,
 • wyjaśnić, jak gruczoły mleczne zapewniają ochronę niemowlęcia przed infekcjami podczas ssania.
 • br>

  UKŁAD ODDECHOWY CZŁOWIEKA

  Po zapoznaniu się z tą lekcją będziesz mógł:
 • Opisać główne funkcje organów umieszczonych nad krtanią,
 • Dokonać zarysu kluczowych funkcji nosa,
 • Opisać nosogardziel,
 • Dokonać zarysu kluczowych funkcji krtani i opisać jej budowę,
 • Opisać, w jaki sposób jest produkowana ludzka mowa,
 • Zidentyfikować przyczyny, dla których potrzebna jest obecność układu oddechowego w ludzkim organizmie,
 • Zrozumieć różnicę między procesem oddychania, a wymianą gazową,
 • Opisać strukturę i funkcje tułowia,
 • Zidentyfikować różnicę między jamą klatki piersiowej, a jamą brzuszno-miedniczną,
 • Określić, czym jest oddychanie i z jakich faz się składa,
 • Opisać terminy takie, jak: całkowita pojemność płuc, objętość zalegająca i pojemność życiowa,
 • Zidentyfikować i opisać różne cykle oddechowe,
 • Opisać budowę klatki piersiowej,
 • Opisać wdech żebrowy i wydech żebrowy – oddech żebrowy,
 • Dokonać charakterystyki jamy brzuszno-miednicznej,
 • Opisać przeponę,
 • Opisać oddech przeponowy.

 • ORGANY UKŁADU ODDECHOWEGO

  Po ukończeniu tej części kursu będziesz mógł:
 • Opisać ogólne funkcje narządów powyżej krtani,
 • Określić kluczowe funkcje nosa,
 • Opisać nosogardziel,
 • Opisać ogólne funkcje krtani i jej budowę,
 • Opisać, jak powstaje mowa,
 • Opisać strukturę drzewa dróg oddechowych,
 • Wyjaśnić działanie pęcherzyków płucnych,
 • Zarysować najważniejsze funkcje płuc i opisują ich strukturę,
 • Opisać jamę opłucną,
 • Zarysować różnicę między krwią odżywczą, krwią funkcjonalną,
 • Opisać, jak gazy są transportowane w organizmie,
 • Wyjaśnić termin resuscytacji.
 • br>

  UKŁAD KOSTNY CZŁOWIEKA

  W tej lekcji zapoznasz się z następującymi tematami:
 • funkcje szkieletu,
 • tkanki budujące szkielet,
 • procesy zachodzące w układzie kostnym,
 • budowa kości: makroskopowa i mikroskopowa,
 • budowa szkieletu,
 • budowa i funkcje klatki piersiowej,
 • budowa i funkcje kręgosłupa.

 • KOŚCI I STAWY

  Po ukończeniu tej lekcji będziesz mógł:
 • zidentyfikować elementy typowej kości długiej,
 • zidentyfikować elementy typowej kości płaskiej,
 • wyszczególnić etapy rozwoju kości,
 • dopasować rodzaje stawów do ich charakterystyki,
 • zidentyfikować elementy typowych połączeń maziowych (stawowych),
 • zidentyfikować typy połączeń maziowych w ludzkim szkielecie.

 • UKŁAD ROZRODCZY I ROZMNAŻANIE CZŁOWIEKA

  Po przerobieniu tej lekcji będziesz mógł:
 • Zidentyfikować potrzebę istnienia układu rozrodczego w ludzkim organizmie,
 • Rozpoznać znaczenie i nazwy hormonów płciowych,
 • Opisać termin „narządy rozrodcze zewnętrzne”,
 • Krótko opisać rolę gamet,
 • Opisać termin „mejoza”,
 • Opisać proces zapłodnienia,
 • Opisać strukturę i funkcje męskiego systemu rozrodczego,
 • Opisać rolę jąder,
 • Opisać strukturę i funkcje żeńskiego systemu rozrodczego,
 • Opisać budowę i funkcje jajnika,
 • Opisać różne fazy ciąży,
 • Określić, gdzie odbywa się zapłodnienie,
 • Wyjaśnić termin „wewnątrzmaciczny”,
 • Krótko opisać różnice między embrionem, a płodem,
 • Wyjaśnić cele łożyska,
 • Zidentyfikować różne fazy narodzin dziecka,
 • Zdefiniować termin „poród”,
 • Opisać proces nacinania krocza.

 • ZMYSŁ WZROKU

  Po ukończeniu tej części kursu będziesz mógł:  
 • Zidentyfikować potrzebę istnienia tego zmysłu w ludzkim ciele,
 • Określić różnice między widzeniem ogólnym, a szczególnym,
 • Opisać budowę oka,
 • Wymienić i opisać funkcje oka.


 • ZMYSŁ SMAKU, SŁUCHU, POWONIENIA I RÓWNOWAGI

  Po ukończeniu tej lekcji będziesz umiał: ·Zidentyfikować ścieżki nerwowe słyszenia,
  ·        Opisać budowę ucha,
  ·        Opisać funkcje ucha,
  ·        Opisać funkcje przewodów półkolistych (kanałów półkolistych), - maculae
  ·        Opisać proces zwany „ogólne narządy zmysłów”,
  ·        Zidentyfikować receptory zmysłu smaku,
  Opisać receptory zmysłu węchu


  SYSTEM NERWOWY CZŁOWIEKA

  Po ukończeniu tej lekcji będziesz potrafił:   ·        Zdefiniować ludzki system nerwowy,
  ·        Zdefiniować różne elementy systemu nerwowego,
  ·        Rozpoznawać terminologię związaną z tematyką systemu nerwowego,
  ·        Krótko nakreślić budowę i funkcjonowanie systemu nerwowego,
  ·        Krótko opisać strukturę mózgu,
  ·        Dokonać rozróżnienia między istotą szarą i białą w rdzeniu kręgowym,
  ·        Krótko opisać obwodowy układ nerwowy,
  ·        Opisać typowy nerw rdzeniowy,
  ·        Dokonać opisu autonomicznego układu nerwowego,
  ·        Rozpoznać płaty, bruzdy i zakręty kory mózgowej.


  TRANSMISJA IMPULSÓW NERWOWYCH

  Po ukończeniu tej lekcji będziesz mógł: ·        Nakreślić elektrochemiczną transmisję impulsów nerwowych w systemie nerwowym człowieka,
  ·        Opisać synapsy i połączenia nerwowo-mięśniowe oraz dokonać rozróżnienia pomiędzy nimi,
  ·        Opisać ogólny łuk odruchowy,
  ·        Zdefiniować ścieżki czuciowe,
  ·        Dokonać rozróżnienia pomiędzy ogólną ścieżką czuciową (sensoryczną), a motoryczną,
  ·        Wymienić kroki w ogólnym szlaku sensorycznym,
  ·        Wymienić kroki w ścieżce motorycznej,
  ·        Nakreślić, w jaki sposób system nerwowy reguluje poczucie bólu, dotyku, temperatury i innych zmysłów organizmu, rozróżnić ścieżki dla dotyku lekkiego i głębokiego,
  ·        Dokonać rozróżnienia pomiędzy piramidowymi i pozapiramidowymi ścieżkami motorycznymi,
  ·        Zidentyfikować różne poziomy kontroli w systemie nerwowym, ·        Nakreślić funkcje na każdym poziomie,
  ·        Zdefiniować termin „dominacja”,
  ·        Zdefiniować termin „pamięć”,
  ·        Dokonać rozróżnienia pomiędzy pamięcią długotrwałą, a krótkotrwałą.


  TKANKA MIĘŚNIOWA

  Po skompletowaniu tej lekcji będziesz mógł:   ·        Określić, dlaczego istnieje potrzeba istnienia systemu mięśniowego w ludzkim ciele,
  ·        Zidentyfikować różnice pomiędzy mięśniami gładkimi, poprzecznie prążkowanymi a mięśniem sercowym,
  ·        Opisać różne typy skurczów mięśni poprzecznie prążkowanych,
  ·        Zidentyfikować różne typy mięśni poprzecznie prążkowanych,
  ·        Określić skład mięśni szkieletowych,
  ·        Określić podział mięśni szkieletowych,
  ·        Opisać pojęcie "zmęczenia" w odniesieniu do mięśni.


  MECHANIZM DZIAŁANIA I KONTROLA NERWOWA PRACY MIĘŚNI

  Po ukończeniu tej lekcji będziesz w stanie:   • Określić różne mechaniki układu szkieletomięśniowego,
  • Opisać strukturę jednostki szkieletomięśniowej,
  • Opisać role mięśni szkieletowych,
  • Opisać wpływ ćwiczeń na mięśnie szkieletowe,
  • Opisać nerwową kontrolę mięśni szkieletowych,
  • Określić wejście sensoryczne do ośrodkowego układu nerwowego,
  • Określić polecenia do ośrodkowego układu nerwowego.

  Do góry

  CENA I ZAPISY

  CENA
  Cena regularna kursu to 105 funtów, jeśli chcesz otrzymać dyplom w formie pdf do samodzielnego wydruku na maila, a 110, jeśli pocztą na swój adres zamieszkania.
  Teraz PROMOCJA: 75 funtów w przypadku dyplomu wysyłanych w formie pdf na maila, 80 funtów w przypadku chęci otrzymania dyplomu wysłanego pocztą w druku na Twój adres zamieszkania. Internetowy kurs anatomii i fizjologii

  ZAPISY
  Możesz zapisać się na na internetowy kurs anatomii i fizjologii dzwoniąc lub pisząc po numery: 506 320 330 lub +44 0784 9955 298 albo pisząc na .
  Do rejestracji na platformie online potrzebne jest Twoje imię i nazwisko, e-mail oraz wniesienie opłaty. O wpłacie powinieneś poinformować najlepiej smsem - to przyśpieszy zapis.
  Możesz też zarejestrować się na platformie samodzielnie i zacząć korzystać też z darmowych kursów. Aby się zarejestrować, wejdź na PLATFORMĘ KURSÓW ONLINE Na jej stronie głównej znajdziesz instrukcję rejestarcji. Instrukcja ta znajduje się również tu: JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ NA PLATFORMIE E-LEARNING
  Do góry

  DANE DO WPŁAT

  Wpłat za internetowy kurs anatomii i fizjologii można dokonywać na konto polskie lub brytyjskie.

  Dane do konta polskiego:
  Bank: Pekao SA
  Nazwa odbiorcy: ASTRO SALUS EDUCATION LIMITED
  Adres odbiorcy: 63 ST LEONARDS ROAD POPLAR,
  Kod i miasto: E140QY LONDON
  (Uwaga 1: E1 4 zero, nie duże "o")
  Numer konta odbiorcy: 83 1240 4432 1111 0010 5694 6982
  SWIFT: PKOP PL PW (dla osób płacących przez konta zagraniczne).
  W tytule wpłaty proszę napisać, za jaki kurs jest wpłacana kwota.

  Dane do konta brytyjskiego:
  Sort Code: 08-71-99
  Account Number: 62095417
  Zapraszamy.
  Do góry

  PODOBNE KURSY

  Może Cię też zainteresować pokrewny kurs Podstawy fizjoterapii
  Zapraszamy.
  Do góry


  Autor:  KURSY PRZEZ INTERNET - UCZ SIĘ WYGODNIE W DOMU!

  Obserwuj nasze konta: