PIERWSZA POMOC - darmowy kurs internetowy

Doiedz się, jak udzielić pierwszej pomocy i bądź gotowy na ratowanie ludzkeigo życia! Skorzystaj z darmowego kursu internetowego Pierwsza pomoc!
Jesteś tutaj: Główna> Kursy online> Pierwsza pomoc - darmowy kurs internetowy

Kurs Pierwsza pomoc jest dofinansowany z UE. Jest on udostępniony za darmo i każdy może z niego skorzystać.

To ważne, abyś dobrze znał zasady udzielania pierwszej pomocy. Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy może pomóc uratować życie Twoim bliskim czy innym osobom. Warto więc, abyś odbył ten kurs i zachęcił do tego innych.

Kurs ten stworzony jest przez KOWEZIU.

CELE OPERACYJNE DARMOWEGO KURSU ONLINE PIERWSZA POMOC

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:
- wymienić akty prawne związane z pierwsza pomocą przedmedyczną,
- interpretować przepisy prawne związane z udzielaniem pierwszej pomocy, apteczką pierwszej pomocy, warunkami pracy.
- scharakteryzować podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
- uzasadnić znaczenie poszczególnych ogniw łańcucha ratunkowego,
- zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu pierwszej pomocy,
- wezwać pomoc medyczną,
- ocenić miejsce zdarzenia, - ocenić stan poszkodowanego,
- udrożnić drogi oddechowe poszkodowanego,
- postępować z osobą nieprzytomną,
- stabilizować odcinek szyjny kręgosłupa,
- wybierać sposoby ewakuacji poszkodowanego,
- ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej-bezpiecznej,
- zapobiegać hipotermii,
- prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową osoby dorosłej i dziecka,
- prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową stosując automatyczny defibrylator zewnętrzny,
- rozpoznać niedrożność dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej i przytomnej,
- postępować w przypadku zakrztuszenia osoby dorosłej i dziecka,
- uzasadnić konieczność podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
- udzielić pierwszej pomocy w przypadku: urazów głowy, urazów kręgosłupa, omdleń, ran, krwawienia, krwotoku, zwichnięć, złamań, oparzeń, ciał obcych, wychłodzenia organizmu, wstrząsu,
- przekazać służbom ratowniczym informacji z miejsca zdarzenia

Możesz samodzielnie zapisać się na ten kurs po dokonaniu rejestracji na platformie e-learning. jak to zrobić? Dowiesz się tu: JAK SIĘ ZAPISAĆ NA KURSY INTERNETOWE I JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA PLATFORMIE E-LEARNING
Możesz też wejść na platformę online - tam również są niezbędne informacje. Znajduje się ona tu: E-KURSY
Zapraszamy.

Pierwsza pomoc - darmowy kurs przez internet
Do góry


Autor:KURSY PRZEZ INTERNET - UCZ SIĘ WYGODNIE W DOMU!

Obserwuj nasze konta: