INTERNETOWY KURS PODSTAWY PSYCHOLOGII

Interesujesz się umysłem i psychologią? Pociągają Cię tajemnice ludzkiej duszy? A więc zainteresuje Cię kurs internetowy Podstawy psychologii!

Jesteś tutaj: Główna> Kursy online> Kurs psychologii online

Psychologia kurs przez internet Spis treści
Kurs online Podstawy psychologii - informacje ogólne
Jak wygląda nauka w kursie online Podstawy psychologii
Podstawy psychologii - kurs przez internet - program ogólny
Podstawy psychologii - kurs online - program szczegółowy
Cena i zapisy na internetowy kurs Podstawy psychologii
Dane do wpłat
Podobne kursy

PODSTAWY PSYCHOLOGII - INTERNETOWY KURS - informacje ogólne

Na internetowym kursie podstaw psychologii zapoznasz się z sekretami leczenia za pomocą ponad 50 kamieni leczniczych. Dowiesz się, jaki skład mają minerały lecznicze, jakie mają właściwości i w celu jakich chorób możesz je wykorzystać.
Do góry

JAK WYGLĄDA NAUKA W KURSIE INTERNETOWYM PODSTAWY PSYCHOLOGII

Dostęp do szkoleń uzyskujesz po rejestracji, po której możesz się logować podobnie, jak na swojego maila.
Korzystanie z kursów online jest intuicyjne - platforma zdalnego nauczania wygląda, jak zwykła strona internetowa, a aktywności, jak linki. Wchodzisz do nich klikając w nie.

W internetowym szkoleniu Podstawy psychologii znajdziesz takie aktywności, jak lekcje, zadania, blogi, ciekawe linki, filmy, prezentacje, pliki pdf do pobrania i inne aktywności. Dzięki temu nauka w tym kursie jest interesująca.
Do góry

PODSTAWY PSYCHOLOGII KURS PRZEZ INTERNET – PROGRAM OGÓLNY

Podstawy psychologii - kurs online 1. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne
2. Odmienne stany świadomości - sen
3. Odmienne stany świadomości
4. Biologiczne podstawy zachowania
5. Percepcja wizualna
6. Pamięć i sposoby na jej poprawę
7. Metody badawcze w psychologii
8. Przewodnik opisu badań empirycznych
9. Materiały dodatkowe


PODSTAWY PSYCHOLOGII KURS PRZEZ INTERNET – PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KURSU INTERNETOWEGO PODSTAWY PSYCHOLOGII - kliknij, by rozwinąć/zwinąć

 

WARUNKOWANIE KLASYCZNE I INSTRUMENTALNE

Tu zapoznasz się z takimi tematami, jak:
 • klasyczne warunkowanie według Pawłowa,
 • etyczne zagadnienia z zakresu warunkowania zachowań ludzkich,
 • kluczowe terminy w klasycznym warunkowaniu,
 • główne elementy warunkowania klasycznego,
 • warunkowanie instrumentalne,
 • nauka - harmonogram wzmocnienia,
 • kara i jej negatywne skutki oraz drogi do zwiększania efektywności,
 • elementy warunkowania instrumentalnego,
 • warunkowanie instrumentalne w praktyce,
 • porównanie warunkowania klasycznego i instrumentalnego,
 • wprowadzenie do uczenia się – uczenie się przez wgląd.

 • ODMIENNE STANY ŚWIADOMOŚCI. SEN – cz. 1

  Tu zapoznasz się z takimi tematami, jak:
 • pomiar odpowiedzi fizjologicznej,
 • mierzenie akcji serca,
 • metody badania snu,
 • jak przebiega sen,
 • charakterystyka i wzorce etapów snu,
 • fazy snu,
 • skutki pozbawienia snu,
 • zaburzenia snu,
 • typy snów.

 • ODMIENNE STANY ŚWIADOMOŚCI CZ. 2

   Tu zapoznasz się z takimi tematami, jak:
 • stany świadomości,
 • definicja świadomości,
 • charakterystyka stanu czuwania,
 • wysoki i niski poziom świadomości,
 • procesy kontrolowane,
 • procesy automatyczne,
 • sny na jawie,
 • ogólna charakterystyka odmiennych stanów świadomości,
 • zniekształcenia percepcyjne i poznawcze,
 • zaburzone poczucie czasu,
 • zmiany w odczuwaniu emocji i samokontroli,
 • ból,
 • rezultaty uprawiania medytacji,
 • cele snu.

 • BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA

   Tu zapoznasz się z takimi tematami, jak:
 • transmisja informacji,
 • budowa kory mózgowej,
 • półkule mózgowe i ciało modzelowate,
 • funkcje czterech płatów mózgu:
 • - płat czołowy i obszar Broca,
  - płat potyliczny,
  - płat ciemieniowy,
  - płaty skroniowe i obszar Wernickiego,
 • specjalizacja półkulowa,
 • funkcje rdzenia kręgowego,
 • rozróżnienie pomiędzy aktywnością sensoryczną, a motoryczną,
 • somatyczny i autonomiczny system nerwowy,
 • układ współczulny,
 • układ przywspółczulny,
 • stres:
 • - efekty stresu,
  - stres, a choroby,
  - ogólny zespół adaptacyjny – fazy.


  PERCEPCJA WIZUALNA

   Tu zapoznasz się z takimi tematami, jak:
 • percepcja wizualna,
 • jak oko wykrywa światło,
 • pręciki,
 • czopki,
 • czynniki wpływające na percepcję wizualną,
 • zasady gestalt,
 • postrzeganie głębi,
 • postrzeganie dwuoczne,
 • postrzeganie jednooczne,
 • stałość wizualna,
 • alkohol,
 • wiek starczy.

 • PAMIĘĆ I SPOSOBY JEJ POPRAWY

   Tu zapoznasz się z takimi tematami, jak:
 • mnemoniczne sposoby wykorzystujące wyobraźnię; powtórki i powiązania,
 • pałac pamięci,
 • metoda słów - wieszaków,
 • łańcuch narracyjny,
 • akostrychy,
 • akronimy,
 • pamięć - kodowanie, magazynowanie, odzyskiwanie,
 • miary retencji: przywołanie, rozpoznanie, ponowna nauka,
 • rymy i rymowanki,
 • zależności pomiędzy pamięcią sensoryczną, krótkotrwałą i długotrwałą,
 • pamięć - konserwacja i opracowanie,
 • teoria sieci semantycznych,
 • efekty pozycji seryjnej,
 • teoria zapominania; krzywa zapominania,
 • organiczne przyczyny zapominania.

 • METODY BADAWCZE W PSYCHOLOGII

   Tu zapoznasz się z takimi tematami, jak:
 • metody badawcze w psychologii,
 • co to jest wnioskowanie statystyczne,
 • metody selekcji uczestników eksperymentu: próbkowanie losowe i losowanie warstwowe,
 • alokacja uczestników: grupy kontrolne i eksperymentalne,
 • zmienna niezależna i zmienna zależna,
 • efekt placebo,
 • badanie pojedynczej i podwójnej ślepej próby,
 • sposoby minimalizacji wpływu zmiennych zewnętrznych,
 • - metoda powtarzanych pomiarów,
  - metoda dopasowywania obiektów,
  - metoda grup niezależnych,
 • hipoteza eksperymentalna,
 • wnioskowanie z danych,
 • istotność statystyczna,
 • wnioski i uogólnienia,
 • pomiar siły związku - korelacja i jej siła:
 • - wykres rozrzutu,
  - korelacja pozytywna,
  - korelacja negatywna,
 • prawa uczestników eksperymentu,
 • procedura informowania i uzyskiwania zgody na uczestnictwo w eksperymencie,
 • zdanie sprawozdania z eksperymentu,
 • profesjonalne zachowanie,
 • inne rozważania etyczne.

 • PRZEWODNIK OPISU BADAŃ EMPIRYCZNYCH

   W tej lekcji dowiesz się, jak napisać następujące części opisu badań empirycznych:
 • tytuł,
 • abstrakt,
 • wprowadzenie,
 • opis metody,
 • uczestnicy,
 • materiały/urządzenia,
 • procedury,
 • wyniki,
 • dyskusja,
 • literatura/referencje,
 • załączniki;
 • a ponadto dowiesz się też, jak napisać następujące źródła referencyjne:
 • książki,
 • czasopisma,
 • strony internetowe,
 • cd-romy.
 • Do góry

  CENA I ZAPISY NA NTERNETOWY KURS PODSTAW PSYCHOLOGII

  CENA
  Cena kursu internetowego podstaw psychologii: 55 funtów, jeśli chcesz otrzymać dyplom w formie pdf na maila do samodzielnego wydruku, 60 funtów w przypadku chęci otrzymania dyplomu wysłanego pocztą w druku na Twój adres zamieszkania.

  Teraz PROMOCJA: 40 funtów, jeśli chcesz otrzymać dyplom w formie pdf na maila do samodzielnego wydruku, 45 funtów w przypadku chęci otrzymania dyplomu wysłanego pocztą w druku na Twój adres zamieszkania.
  Promocja trwa do końca lutego 2018. Internetowy kurs psychologii

  ZAPISY
  Możesz zapisać się na na internetowy kurs Podstawy psychologii dzwoniąc lub pisząc po numer +44 0784 9955 298 albo pisząc na .
  Do rejestracji na platformie online potrzebne jest Twoje imię i nazwisko, e-mail oraz wniesienie opłaty. O wpłacie powinieneś poinformować najlepiej smsem - to przyśpieszy zapis.
  Możesz też zarejestrować się na platformie samodzielnie i zacząć korzystać też z darmowych kursów. Aby się zarejestrować, wejdź na PLATFORMĘ KURSÓW ONLINE Na jej stronie głównej znajdziesz instrukcję rejestarcji. Instrukcja ta znajduje się również tu: JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ NA PLATFORMIE E-LEARNING
  Do góry

  DANE DO WPŁAT ZA INTERNETOWY KURS PODSTAW PSYCHOLOGII

  Wpłat na internetowe szkolenie podstaw psychologii można dokonywać na konto polskie lub brytyjskie.

  Dane do konta polskiego:
  Bank: Pekao SA
  Nazwa odbiorcy: ASTRO SALUS EDUCATION LIMITED
  Adres odbiorcy: 63 ST LEONARDS ROAD POPLAR,
  Kod i miasto: E140QY LONDON
  (Uwaga 1: E1 4 zero, nie duże "o")
  Numer konta odbiorcy: 83 1240 4432 1111 0010 5694 6982
  SWIFT: PKOP PL PW (dla osób płacących przez konta zagraniczne).
  W tytule wpłaty proszę napisać, za jaki kurs jest wpłacana kwota.

  Dane do konta brytyjskiego:
  Sort Code: 08-71-99
  Account Number: 62095417
  Zapraszamy.
  Do góry

  PODOBNE KURSY

  Może zainteresują Cię też podobne kursy:

 • UZDRAWIANIE UCZUĆ, EMOCJI, DUSZY

 • ZDROWIE PSYCHICZNE

 • Pamiętaj, że możesz też skorzystać z darmowego kursu Przeciw depresji.
  Do góry


  Autor:  KURSY PRZEZ INTERNET - UCZ SIĘ WYGODNIE W DOMU!

  Obserwuj nasze konta: